Technologia

PRODUKCJI CZEKOLADY

Produkcja czekolady jest procesem skomplikowanym i wymaga stosowania dużej liczby maszyn i urządzeń. Aby delektować się najdrobniejszym nawet wyrobem zawierającym czekoladę, podstawowy surowiec, tj. ziarno kakaowe, musi przejść przez długi, kilkuetapowy proces przerobu na miazgę kakaowa. Ziarno kakaowe w zależności od gatunku i kraju, z którego pochodzi , ma różny stopień czystości. Staranne i całkowite oczyszczenie jest nieodzownym warunkiem otrzymania smacznych, zdrowych wyrobów i stanowi pierwszy etap przerobu ziarna kakaowego w naszej fabryce. Oczyszczone ziarno jest debakteryzowane, co ma na celu zredukowanie drobnoustrojów do bezpiecznego poziomu i otrzymanie surowca o dużej czystości mikrobiologicznej.

 

Surowe ziarno kakaowe zawiera średnio 6-7% wody oraz charakteryzuje się nieprzyjemnym, kwaśnym i gorzkim smakiem. Z tych względów poddaje się je prażeniu w wysokiej temperaturze. Ziarno kakaowe składa się w przeważającej części jądra, łuski oraz kiełków. Zawiera w swym wnętrzu cenny składnik – tłuszcz kakaowy, który chcemy uwolnić. Dla produkcji miagi kakaowej wartość przedstawia jedynie wyprażone jądro, które poddawane jest śrutowaniu (łamaniu). Śruta pozbawiona łuski jest dwustopniowo rozdrabniana, aby poprzez rozerwanie ścian komórek i uwolnienie zamkniętych w nich substancji przeistoczyć się w płynną, dokładnie roztartą miazgę kakaową.

Kolejnym etapem produkcji czekolady jest dozowanie składników, odbywające się ilościowo do miksera. Po dokładnym zważeniu wszystkich składników następuje ich wymieszanie do jednolitej masy, o płynno-ciastkowej konsystencji, po czym masę poddaje się do rozdrobnienia.

Dla osiągnięcia jednorodnego spektrum wielkości cząstek oraz optymalnych sensorycznych własności produktów końcowych masę poddaje się dwustopniowemu rozdrobnieniu. Wstępne odbywa się w zautomatyzowanym młynie dwuwalcowym. Rozdrobniona masa transportowana jest następnie do młynów pięciowalcowych, w których odbywa się właściwe rozdrobnienie.

Głównym etapem produkcji jest konszowanie, którego celem jest otrzymanie jednolitej, dobrze zemulgowanej, aromatycznej i rozpływającej się w ustach czekolady. Ten bardzo ważny dla jakości końcowego wyrobu proces technologiczny polega na długotrwały, intensywnym mieszaniu w nowoczesnych, zautomatyzowanych konszach. W jego trakcie masy czekoladowe ulegają licznym przemianom fizyko-chemicznym.

Masy czekoladowe po zakończonym procesie konszowania pompowane są rurociągami do podgrzewanych zbiorników magazynowych, a z nich do izotermicznych cystern samochodowych (czekolady płynne sprzedawane luzem) lub przekazywane do formowania w postaci tabliczek różnej wielkości dropsów (czekolady sprzedawane w postaci zestalonej).

Czekolada przed opuszczeniem linii produkcyjnej jest poddawana specjalnemu procesowi – temperowaniu. Jest to bardzo ważny etap, wpływający bezpośrednio na właściwości sensoryczne wyrobu gotowego. Celem temperowania jest osiągnięcie w masach czekoladowych najbardziej trwałej odmiany polimorficznej tłuszczu kakaowego, w postaci kryształów o najmniejszych wymiarach. Proces przeprowadza się w urządzeniu zwanym temperówką. Dobrze wytemperowana zestalona czekolada charakteryzuje się pięknym wyglądem z połyskiem, ma muszlowy przełom, strzela podczas przełamywania oraz jest odporna na wystąpienie efektu posiwienia.

separator 2

Produkcja czekolady

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

separator 2