Nowe produkty wprowadzone do oferty firmy w wyniku realizacji projektu pt. „Czekolada Twoich marzeń. Nowa technologia – nowe produkty z ziaren kakaowca”

– Tłuszcz kakaowy dezodoryzowany,
– Alkalizowana miazga kakaowa,
– Krystalizowany, wielokolorowy, alkalizowany proszek kakaowy,
– Kuch kakaowy,
– Błonnik kakaowy,
– Łuska kakaowa
– Alkalizowana śruta kakaowa
– Czekolady gorzkie z nibsem w nowej recepturze.

 

Projekt zrealizowany w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Umowa o dofinansowanie nr POIR.03.02.01-10-0007/15-00 z dnia 2016-12-29

Szczegóły w ofercie przemysłowej i detalicznej.