Zapytania ofertowe

null

Ogłoszenie wyników do ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 20.02.2019r. na dostawę i posadowienie zbiorników magazynowych miazgi kakaowej – 3 szt. oraz dostawę i montaż 2 przekładni walcowo-stożkowej/żeliwnej w istniejących zbiornikach będących elementami ciągu technologicznego służącego do wyprodukowania alkalizowanej śruty kakaowej, alkalizowanej miazgi kakaowej, dezodoryzowanego masła kakaowego oraz alkalizowanego proszku kakaowego.

[pełna treść ogłoszenia do pobrania: ogloszenie_wynikow_przetargu_02.2019]

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę i posadowienie zbiorników magazynowych miazgi kakaowej – 3 szt. oraz dostawę i montaż 2 przekładni walcowo-stożkowej/żeliwnej w istniejących zbiornikach będących elementami ciągu technologicznego służącego do wyprodukowania alkalizowanej śruty kakaowej, alkalizowanej miazgi kakaowej, dezodoryzowanego masła kakaowego oraz alkalizowanego proszku kakaowego.

[pełna treść ogłoszenia do pobrania: zapytanie_ofertowe_02.2019.pdf]

Ogłoszenie wyników do zapytania ofertowego z dnia 13.06.2018 r. na dostawę montaż i uruchomienie instalacji technologicznej – transportu pneumatycznego śruty kakaowej, kuchu oraz proszku kakaowego, będącej elementami ciągu technologicznego służącego do wyprodukowania alkalizowanej śruty kakaowej, alkalizowanej miazgi kakaowej, dezodoryzowanego masła kakaowego oraz alkalizowanego proszku kakaowego.

[pełna treść ogłoszenia do pobrania: wynik_postepowania_ofertowego_o_transport_pneumatyczny.pdf ]

Ogłoszenie wyników do zapytania ofertowego z dnia 29.05.2018 r. na dostawę i montaż stacji sprężonego powietrza będącej elementem ciągu technologicznego służącego do wyprodukowania alkalizowanej śruty kakaowej, alkalizowanej miazgi kakaowej, dezodoryzowanego masła kakaowego oraz alkalizowanego proszku kakaowego.

[pełna tresć ogłoszenia do pobrania: ogloszenie_wynikow_20.07.2018.pdf ]

Ogłoszenie wyników do zapytania ofertowego z dnia 25.06.2018 r. w sprawie dostawy regałów wjezdnych typu drive-in.

[pełna tresć ogłoszenia do pobrania: podsumowanie_na_regały_2018-07-12.pdf  ]

Ogłoszenie wyników do zapytania ofertowego z dnia 10.04.2018 r. w sprawie dostawy i montażu instalacji typu free cooling.

[pełna tresć ogłoszenia do pobrania: ogloszenie_wynikow_-_free_cooling.pdf ]

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 25.06.2018r. na dostawę i montaż regałów wjezdnych typu drive-in.

[pełna tresć ogłoszenia do pobrania: zapytanie_ofertowe_na_dostawe_i_montaz_regalow_wjezdnych.pdf ]

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 13.06.2018r. na dostawę montaż i uruchomienie instalacji technologicznej – transportu pneumatycznego śruty kakaowej, kuchu oraz proszku kakaowego, będącej elementami ciągu technologicznego służącego do wyprodukowania alkalizowanej śruty kakaowej, alkalizowanej miazgi kakaowej, dezodoryzowanego masła kakaowego oraz alkalizowanego proszku kakaowego.

[pełna tresć ogłoszenia do pobrania: zapytanie_ofertowe_na_dostawe_i_montaz_instalacji_technologicznej_-_transportu.pdf ]

Ogłoszenie wyników do zapytania ofertowego z dnia 22.05.2018 r. w sprawie dostawy regałów wjezdnych typu drive-in.

[pełna tresć ogłoszenia do pobrania: ogloszenie_wynikow_-_dostawa_regalow_wjezdnych.pdf ]

Ogłoszenie wyników do zapytania ofertowego z dnia 19.04.2018 r. w sprawie dostawy wózków widłowych

[pełna tresć ogłoszenia do pobrania: ogloszenie_wynikow_do_zapytania_ofertowego_z_dnia_19.04.2018_-_wozki_widlowe.pdf ]

Zmiana zapytania ofertowego z dnia 29.05.2018 r.  

Na dostawę i montaż stacji sprężonego powietrza będącej  elementem ciągu technologicznego służącego do wyprodukowania alkalizowanej śruty kakaowej, alkalizowanej miazgi kakaowej, dezodoryzowanego masła kakaowego oraz alkalizowanego proszku kakaowego.

W dniu 06.06.2018 r. nastąpiła zmiana treści zapytania ofertowego.

W związku ze stwierdzonymi pomyłkami zdecydowano o korekcie parametrów planowanej do zakupu stacji sprężonego powietrza

W związku z powyższym zmianie uległy:

 1. Opis przedmiotu zamówienia – punkt Ib i Ic
 2. Wydłużono termin składania ofert z 02.07.2018 r. na 05.07.2018 r.
 3. Zmieniono termin otwarcia ofert z 03.07.2018 r. na 06.07.2018 r.

[pełna tresć ogłoszenia do pobrania: zmiana_zapytania_ofertowego_z_dn_29.05.2018.pdf ]

[pełna tresć ogłoszenia do pobrania: ogloszenie_wynikow_do_zapytania_ofertowego_z_dnia_19.04.2018_-_wozki_widlowe.pdf ]

Ogłoszenie wyników do zapytania ofertowego z dnia 17.04.2018 r. w sprawie dostawy i posadowienia zbiorników magazynowych miazgi kakaowej oraz masła kakaowego  będących elementami ciągu technologicznego służącego do wyprodukowania alkalizowanej śruty kakaowej, alkalizowanej miazgi kakaowej, dezodoryzowanego masła kakaowego oraz alkalizowanego proszku kakaowego.

[pełna tresć ogłoszenia do pobrania: ogloszenie_wynikow_-_w_sprawie_dostawy_i_posadowienia_zbiornikow.pdf]

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 29.05.2018 r.na dostawę i montaż stacji sprężonego powietrza będącej  elementem ciągu technologicznego służącego do wyprodukowania alkalizowanej śruty kakaowej, alkalizowanej miazgi kakaowej, dezodoryzowanego masła kakaowego oraz alkalizowanego proszku kakaowego.

[pełna tresć ogłoszenia do pobrania: zapytanie_ofertowe_na_dostawe_i_montaz_stacji_sprezonego_powietrza_29_05_18.pdf]

Ogłoszenie wyników do zapytania ofertowego z dnia 29.03.2018 r. na dostawę i montaż stacji sprężonego powietrza będącej elementem ciągu technologicznego służącego do wyprodukowania alkalizowanej śruty kakaowej, alkalizowanej miazgi kakaowej, dezodoryzowanego masła kakaowego oraz alkalizowanego proszku kakaowego.

[pełna tresć ogłoszenia do pobrania: podsumowanie postępowania ofertowego – sprężone powietrze.pdf]

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 22.05.2018r. na dostawę regałów wjezdnych typu drive-in.

[pełna tresć ogłoszenia do pobrania: zapytanie ofertowe na dostawe regałów wjezdnych typu drive-in.pdf]

Union Chocolate Sp. z o.o. z siedzibą w Słońsku Dolnym 3A, 87-720 Ciechocinek realizuje projekt pt. „Czekolada Twoich marzeń. Nowa technologia. Nowe produkty z ziaren kakaowca”, Umowa o dofinansowanie nr POIR.03.02.01-10-0007/15 w ramach podziałania 3.2.1 Badanie na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogłoszenie wyników do zapytania ofertowego z dnia 28.03.2018 r.

[pełna tresć ogłoszenia do pobrania: ogloszenie_wynikow-przetargu_-_kociol_parowy.pdf ]

Ogłoszenie wyników do zapytania ofertowego z dnia 28.03.2018 r. na dostawę i montaż kotła parowego pokrywającego potrzeby nowej instalacji do produkcji alkalizowanej miazgi kakaowej, alkalizowanego proszku kakaowego oraz dezodoryzowanego masła kakaowego.

ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 10.04.2018 r.

[pełna tresć ogłoszenia do pobrania: zmiana_zapytania_ofertowego_z_dnia_10.04.2018.pdf ]

Na dostawę i montaż instalacji typu free cooling.
W dniu 08.05.2018 r. nastąpiła zmiana treści zapytania ofertowego.
W związku ze zmianami projektowymi zdecydowano się na zmianę parametrów planowanych do zakupu chillerów.
W związku z powyższym zmianie uległy:
Opis przedmiotu zamówienia – zmianie uległy parametry obu chillerów.
Wydłużono termin składania ofert z 11.05.2018 r. na 07.06.2018 r.
Zmieniono termin otwarcia ofert z 14.05.2018 r. na 08.06.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19.04.2018 na dostawę wózków widłowych (2 szt.)

[pełna tresć ogłoszenia do pobrania: Zapytanie_ofertowe_na_dostawe_wozkow_widlowych.pdf]

Union Chocolate Sp. z o.o. z siedzibą w Słońsku Dolnym 3A, 87-720 Ciechocinek realizuje projekt pt. „Czekolada Twoich marzeń. Nowa technologia. Nowe produkty z ziaren kakaowca”, Umowa o dofinansowanie nr POIR.03.02.01-10-0007/15 w ramach podziałania 3.2.1 Badanie na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę wózków widłowych (2 szt.)

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17.04.2018 r.

[pełna tresć ogłoszenia do pobrania: Zapytanie ofertowe.pdf ]

Na dostawę i posadowienie zbiorników magazynowych miazgi kakaowej oraz masła kakaowego  będących elementami ciągu technologicznego służącego do wyprodukowania alkalizowanej śruty kakaowej, alkalizowanej miazgi kakaowej, dezodoryzowanego masła kakaowego oraz alkalizowanego proszku kakaowego.

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż instalacji typu free cooling z dnia 10.04.2018 r.

[pełna tresć ogłoszenia do pobrania: Zapytanie_ofertowe.pdf ]

Union Chocolate Sp. z o.o. z siedzibą w Słońsku Dolnym 3A, 87-720 Ciechocinek realizuje projekt pt. „Czekolada Twoich marzeń. Nowa technologia. Nowe produkty z ziaren kakaowca”, Umowa o dofinansowanie nr POIR.03.02.01-10-0007/15 w ramach podziałania 3.2.1 Badanie na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę i montaż instalacji typu free cooling.

ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 29.03.2018 r.

[pełna tresć ogłoszenia do pobrania: Zmiana_zapytania_ofertowego_z_29-03-2018.pdf]

Na dostawę i montaż stacji sprężonego powietrza będącej elementem ciągu technologicznego służącego do wyprodukowania alkalizowanej śruty kakaowej, alkalizowanej miazgi kakaowej, dezodoryzowanego masła kakaowego oraz alkalizowanego proszku kakaowego.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 29.03.2018 r.

[pełna tresć ogłoszenia do pobrania: pełna treść zapytania ofertowego]

Na dostawę i montaż stacji sprężonego powietrza będącej  elementem ciągu technologicznego służącego do wyprodukowania alkalizowanej śruty kakaowej, alkalizowanej miazgi kakaowej, dezodoryzowanego masła kakaowego oraz alkalizowanego proszku kakaowego.

Ogłoszenie wyników do zapytania ofertowego z dnia 31.01.2018 r.

[pełna tresć ogłoszenia do pobrania: pełna treść głoszenia_wyników]

w sprawie dostawy i posadowienie zbiorników produkcyjno – magazynowych (część II) z dokumentacją techniczną (DTR)  będących elementami ciągu technologicznego służącego do wyprodukowania alkalizowanej śruty kakaowej, alkalizowanej miazgi kakaowej, dezodoryzowanego masła kakaowego oraz alkalizowanego proszku kakaowego.

Ogłoszenie wyników do zapytania ofertowego z dnia 30.01.2018 r.

[pełna tresć ogłoszenia do pobrania: Pełna treść ogłoszenia]

Ogłoszenie wyników do zapytania ofertowego z dnia 30.01.2018 r. w sprawie dostawy i posadowienia zbiorników produkcyjnych (część I) z dokumentacją techniczną (DTR)  będących elementami ciągu technologicznego służącego do wyprodukowania alkalizowanej śruty kakaowej, alkalizowanej miazgi kakaowej, dezodoryzowanego masła kakaowego oraz alkalizowanego proszku kakaowego.

Ogłoszenie wyników do zapytania ofertowego z dnia 30.01.2018 r.

[pełna tresć ogłoszenia do pobrania: Pełna treść ogłoszenia]

Ogłoszenie wyników do zapytania ofertowego z dnia 30.01.2018 r. w sprawie dostawy i posadowienia zbiorników produkcyjnych (część I) z dokumentacją techniczną (DTR)  będących elementami ciągu technologicznego służącego do wyprodukowania alkalizowanej śruty kakaowej, alkalizowanej miazgi kakaowej, dezodoryzowanego masła kakaowego oraz alkalizowanego proszku kakaowego.

ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 31.01.2018 r.

[ pełna tresć ogłoszenia do pobrania: Pełna treść zapytania część II]

Na dostawę i posadowienie zbiorników produkcyjno – magazynowych (część II) z dokumentacją techniczną (DTR)  będących elementami ciągu technologicznego służącego do wyprodukowania alkalizowanej śruty kakaowej, alkalizowanej miazgi kakaowej, dezodoryzowanego masła kakaowego oraz alkalizowanego proszku kakaowego.

W dniu 27.02.2018 r. nastąpiła zmiana treści zapytania ofertowego.

Zmianie uległy następujące zapisy:

 1. W związku z licznymi zapytaniami od potencjalnych oferentów dotyczącymi zbyt krótkiego terminu dostawy przedmiotu zamówienia zdecydowano o jego wydłużeniu o 1,5 miesiąca z 15.06.2018 r. na 30.07.2018 r.
 2. W związku z powyższym wydłużono termin składania ofert o 7 dni z 06.03.2018 r. na 13.03.2018 r.
 3. Zmieniono również termin otwarcia ofert z 07.03.2018 r. na 14.03.2018 r.

ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 30.01.2018 r.
[ pełna tresć ogłoszenia do pobrania: Pełna treść zapytania część I]

Na dostawę i posadowienie zbiorników produkcyjnych (część I) z dokumentacją techniczną (DTR)  będących elementami ciągu technologicznego służącego do wyprodukowania alkalizowanej śruty kakaowej, alkalizowanej miazgi kakaowej, dezodoryzowanego masła kakaowego oraz alkalizowanego proszku kakaowego.

W dniu 27.02.2018 r. nastąpiła zmiana treści zapytania ofertowego.

Zmianie uległy następujące zapisy:

 1. W związku z licznymi zapytaniami od potencjalnych oferentów dotyczącymi zbyt krótkiego terminu dostawy przedmiotu zamówienia zdecydowano o jego wydłużeniu o 1,5 miesiąca z 15.06.2018 r. na 30.07.2018 r.
 2. W związku z powyższym wydłużono termin składania ofert o 7 dni z 05.03.2018 r. na 12.03.2018 r.
 3. Zmieniono również termin otwarcia ofert z 06.03.2018 r. na 13.03.2018 r.

ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 31.01.2018 r.

[ pełna tresć ogłoszenia do pobrania: Pełna treść zapytania część II]

Na dostawę i posadowienie zbiorników produkcyjno – magazynowych (część II) z dokumentacją techniczną (DTR)  będących elementami ciągu technologicznego służącego do wyprodukowania alkalizowanej śruty kakaowej, alkalizowanej miazgi kakaowej, dezodoryzowanego masła kakaowego oraz alkalizowanego proszku kakaowego.

W dniu 27.02.2018 r. nastąpiła zmiana treści zapytania ofertowego.

Zmianie uległy następujące zapisy:

 1. W związku z licznymi zapytaniami od potencjalnych oferentów dotyczącymi zbyt krótkiego terminu dostawy przedmiotu zamówienia zdecydowano o jego wydłużeniu o 1,5 miesiąca z 15.06.2018 r. na 30.07.2018 r.
 2. W związku z powyższym wydłużono termin składania ofert o 7 dni z 06.03.2018 r. na 13.03.2018 r.
 3. Zmieniono również termin otwarcia ofert z 07.03.2018 r. na 14.03.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
[ pełna tresć ogłoszenia do pobrania: Pełna treść zapytania ofertowego ]

Na dostawę i posadowienie zbiorników produkcyjnych (część I) z dokumentacją techniczną (DTR) będących elementami ciągu technologicznego służącego do wyprodukowania alkalizowanej śruty kakaowej, alkalizowanej miazgi kakaowej, dezodoryzowanego masła kakaowego oraz alkalizowanego proszku kakaowego.

Union Chocolate Sp. z o.o. z siedzibą w Słońsku Dolnym 3A, 87-720 Ciechocinek realizuje projekt pt. „Czekolada Twoich marzeń. Nowa technologia. Nowe produkty z ziaren kakaowca”, Umowa o dofinansowanie nr POIR.03.02.01-10-0007/15 w ramach podziałania 3.2.1 Badanie na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę i posadowienie, zbiorników produkcyjnych (część I) z dokumentacją techniczną (DTR) będących elementami ciągu technologicznego służącego do wyprodukowania alkalizowanej śruty kakaowej, alkalizowanej miazgi kakaowej, dezodoryzowanego masła kakaowego oraz alkalizowanego proszku kakaowego.

ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 31.01.2018 r.

[ pełna tresć ogłoszenia do pobrania: Pełna treść zapytania część II]

Na dostawę i posadowienie zbiorników produkcyjno – magazynowych (część II) z dokumentacją techniczną (DTR)  będących elementami ciągu technologicznego służącego do wyprodukowania alkalizowanej śruty kakaowej, alkalizowanej miazgi kakaowej, dezodoryzowanego masła kakaowego oraz alkalizowanego proszku kakaowego.

W dniu 27.02.2018 r. nastąpiła zmiana treści zapytania ofertowego.

Zmianie uległy następujące zapisy:

 1. W związku z licznymi zapytaniami od potencjalnych oferentów dotyczącymi zbyt krótkiego terminu dostawy przedmiotu zamówienia zdecydowano o jego wydłużeniu o 1,5 miesiąca z 15.06.2018 r. na 30.07.2018 r.
 2. W związku z powyższym wydłużono termin składania ofert o 7 dni z 06.03.2018 r. na 13.03.2018 r.
 3. Zmieniono również termin otwarcia ofert z 07.03.2018 r. na 14.03.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
[ pełna tresć ogłoszenia do pobrania: Pełna treść zapytania ofertowego ]

Na dostawę i posadowienie zbiorników produkcyjnych (część I) z dokumentacją techniczną (DTR) będących elementami ciągu technologicznego służącego do wyprodukowania alkalizowanej śruty kakaowej, alkalizowanej miazgi kakaowej, dezodoryzowanego masła kakaowego oraz alkalizowanego proszku kakaowego.

Union Chocolate Sp. z o.o. z siedzibą w Słońsku Dolnym 3A, 87-720 Ciechocinek realizuje projekt pt. „Czekolada Twoich marzeń. Nowa technologia. Nowe produkty z ziaren kakaowca”, Umowa o dofinansowanie nr POIR.03.02.01-10-0007/15 w ramach podziałania 3.2.1 Badanie na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę i posadowienie, zbiorników produkcyjnych (część I) z dokumentacją techniczną (DTR) będących elementami ciągu technologicznego służącego do wyprodukowania alkalizowanej śruty kakaowej, alkalizowanej miazgi kakaowej, dezodoryzowanego masła kakaowego oraz alkalizowanego proszku kakaowego.

Ogłoszenie wyników Zapytania Ofertowego z dnia 20.07.2017 r.
[pełna tresć ogłoszenia do pobrania: Ogłoszenie Wyników]

Ogłoszenie wyników do zapytania ofertowego z dnia 20.07.2017 r. na dostawę, montaż i uruchomienie ciągu technologicznego służącego do wyprodukowania alkalizowanej śruty kakaowej, alkalizowanej miazgi kakaowej, dezodoryzowanego masła kakaowego oraz alkalizowanego proszku kakaowego zgodnie z posiadanym patentami.

ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 20.07.2017 r.
[pełna tresć zapytania do pobrania: Zmiana zapytania ofertowego]

W dniu 18.08.2017 r. nastąpiła zmiana treści zapytania ofertowego.
Zmianie uległy zapisy:
a. Dodatkowe warunki i wymagania – punkt 7.3.1 – obniżono wysokość kar umownych z 10% do 5% łącznego wynagrodzenia netto.
b. W związku z powyższym wydłużono termin składania ofert o 7 dni z 22.08.2017 r. na 29.08.2017 r.
c. Zmieniono również termin otwarcia ofert z 23.08.2017 r. na 30.08.2017 r.
Zmiany w treści zapytania zostały zaznaczone kolorem czerwonym.

Zapytanie ofertowe z dnia 20.07.2017r.
[pełna tresć zapytania do pobrania: Zapytanie OfertoweZałącznik 1Załącznik 2Załącznik 3]

Na dostawę, montaż i uruchomienie ciągu technologicznego służącego do wyprodukowania alkalizowanej śruty kakaowej, alkalizowanej miazgi kakaowej, dezodoryzowanego masła kakaowego oraz alkalizowanego proszku kakaowego zgodnie z posiadanym patentami

 

Ogłoszenie wyników do zapytania ofertowego z dnia 12.06.2017 r. w sprawie obsługi geodezyjnej inwestycji związanej z budową hali produkcyjnej masła kakaowego i kakao z zapleczem socjalnym w Żychlinie 99-320, przy Al. Racławickich 6.

ogłoszenie_wynikow_geodezja.pdf

Zapytanie ofertowe z dnia 12.06.2017r.
[pełna tresć zapytania do pobrania: zapytanie_ofertowe.pdfzapytane_ofertowe_-_geodezja.pdfzacznik_nr_2_geodezja.docxoswiadczenie.pdfformularz_ofertowy_zacznik_nr_1_geodezja.docxformularz_ofertowy.pdf ]

na obsługę geodezyjną inwestycji związanej z budową hali produkcyjnej masła kakaowego i kakao z zapleczem socjalnym w Żychlinie 99-320, przy Al. Racławickich 6. Union Chocolate Sp. z o.o. z siedzibą w Słońsku Dolnym 3A, 87-720 Ciechocinek realizuje projekt pt. „Czekolada Twoich marzeń. Nowa technologia. Nowe produkty z ziaren kakaowca”, Umowa o dofinansowanie nr POIR.03.02.01-10-0007/15 w ramach podziałania 3.2.1 Badanie na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na obsługę geodezyjną inwestycji związanej z budową hali produkcyjnej masła kakaowego i kakao z zapleczem socjalnym w Żychlinie 99-320, przy Al. Racławickich 6.

Ogłoszenie wyników do zapytania ofertowego nr 1/01/2017 z dnia 10.02.2017 r.. w sprawie Budowy hali Produkcji masła kakaowego i kakao z zapleczem socjalnym. W wyniku przeprowadzonej procedury do firmy Union Chocolate Spółka z o. o. wpłynęło 5 ofert z czego 2 oferty spełniły warunki określone w zapytaniu ofertowym. Jako kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający ustalił kryterium cenowe oraz okres gwarancji nadając im odpowiednio wagi 80 i 20%. W toku przeprowadzonego postępowania wpłynęły 2 kompletne oferty, spełniające warunki określone w zapytaniu ofertowym. Została wybrana oferta, która otrzymała największą liczbę punktów. Zwycięzcą została firma KB Jakub Lewandowski, ul. Zbożowa 7, 09¬410 Płock.

Pełna treść wyników ogłoszenia dostępna tutaj.

Zapytanie ofertowe Nr 1/01/2017 z dnia 10.02.2017r.
[pełna tresć zapytania do pobrania: zapytanie ofertowezalacznik 1zalacznik 2zalacznik 3zalacznik 4zalacznik 5zalacznik 6]

Na   budowę Hali   Produkcyjnej masła kakaowego i kakao z zapleczem socjalnym przedstawiający zmiany charakterystycznych parametrów   budynku w  zakresie:
– Budowa  hali  magazynowej
– zmiana   lokalizacji zbiornika wód deszczowych
– zmiana lokalizacji zbiornika wód chłodniczych wraz    z wykonaniem    nowej instalacji   zasilania i powrotu
– zmiana  układu  komunikacji  wewnętrznej  wraz     z  infrastrukturą  techniczną  w  ramach  projektu
„Czekolada Twoich marzeń. Nowa technologia. Nowe produkty z ziaren kakaowca” nr POIR.03.02.01-10-0007/15 w ramach Działania 3.2 Wsparcie Wdrożeń wyników praca B+R, podziałanie 3.2.1 Badanie na rynekŻychlin, Al. Racławickie  6, DZ.NR  126/2

[pełna tresć zapytania do pobrania: zapytanie ofertowezalacznik 1zalacznik 2zalacznik 3zalacznik 4zalacznik 5zalacznik 6]

 

Informacja o wyniku postępowania ofertowego [Pełna treść informacji wynik_postepowania_ofertowego]

W związku z planowaną realizacją Projektu pod nazwą „Czekolada Twoich marzeń. Nowa technologia. Nowe produkty z ziaren kakaowca” nr POIR.03.02.01-10-0007/15 w ramach Działania 3.2 Wsparcie Wdrożeń wyników praca B+R, podziałanie 3.2.1 Badanie na rynek Union Chocolate Sp. z o.o. w Słońsku Dolnym 3A, 87-720 Ciechocinek informuję o zakończeniu zapytania ofertowego z 27.10.2016 r. polegającego na rozeznaniu rynku na:

obsługę geodezyjną inwestycji związaną z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowy hali produkcyjnej masła kakaowego i kakao z zapleczem socjalnym, budowa hali magazynowej, zbiornika wód opadowych, wraz z układem komunikacji wewnętrznej i infrastrukturą techniczną w Żychlinie 99-320 , przy ulicy Al. Racławickie 6 „

W wyniku postępowania ofertowego do realizacji zamówienia została wybrana oferta wystawiona przez GEOBIS Krzysztof Szmyt, ul. Kopernika 5/22, 09-500 Gostynin, która spełniła warunki udziału w postępowaniu, złożyła ofertę zgodną z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w zapytaniu ofertowym oraz zaproponowała najniższą cenę.

Zapytanie ofertowe [pełna tresć zapytania do pobrania: Zapytanie Ofertowe]

 1. W ramach procedury rozeznania rynku w związku z planowaną realizacją Projektu pod nazwą „Czekolada Twoich marzeń. Nowa technologia. Nowe produkty z ziaren kakaowca” nr P0IR.03.02.01-10-0007/15 w ramach Działania 3.2 Wsparcie Wdrożeń wyników praca B+R, podziałanie 3.2.1 Badanie na rynek Union Chocolate Sp. z o.o. w Słońsku Dolnym 3A, 87-720 Ciechocinek zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na obsługę geodezyjną inwestycji związaną z realizacją przedsięwzięcia pn.„Budowa hali produkcyjnej masła kakaowego i kakao z zapleczem socjalnym w Żychlinie 99-320, przy ulicy Al. Racławickie 6 wraz z zmianą lokalizacji zbiornika wód opadowych , zmianą układu komunikacji wewnętrznej wraz z infrastrukturą techniczną „.
 2. Parametry obiektu: Łączna pow. Hali – 1800 m kw., – kubatura 5,122 m sześć. W załączniku do zapytania ofertowego załączamy „ Projekt zagospodarowania terenu,, , „rzut fundamentów i przyziemia „ oraz „opis techniczny projektowanej hali,,
 3. Zakres usługi: Obsługa geodezyjna inwestycji obejmuje: – wyznaczenie linii regulacyjnej i stałych punktów odniesienia, – pomiary realizacyjne dotyczące projektowanego budynku, zbiornika wód opadowych, układu komunikacyjnego wewnątrz zakładu wraz z infrastrukturą techniczną. – pomiary sprawdzające ( kontrolne ), – pomiary inwentaryzacyjne po wykonaniu inwestycji.
 4. Oferty w cenach netto można składać do dnia 7.11.2016 roku w sekretariacie firmy lub drogą mailową na adres: sekretariat@unionchocolate.pl.
 5. Kryteria oceny: Jedynym kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena.
 6. Warunki udziału w przetargu.O zadanie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia geodezyjne w zakresie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych i pomiarów geodezyjnych nieruchomości, sporządzania dokumentacji do celów prawnych. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu – załącznik 1.

 

Załącznik 1:

OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu

Niniejszym oświadczamy, że nic ma podstaw do wykluczenia mnie (nas) z postępowania o udzielenie zamówienia z uwagi na pow iązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym, tj. wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przy gotowaniem i przeprowadzeniem procedur}- wyboru Wykonawcy a

Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1.    uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.
2.    posiadaniu co najmniej 5% udziału lub akcji.
3.    pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika.
4.    pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w’ stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.