dotacja baner

DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY DLA UNION CHOCOLATE SP. Z O.O.

Numer projektu: Umowa nr POIR.03.04.00-04-0166/20-00

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Union Chocolate Sp. z o.o.

Beneficjent: Union Chocolate Sp. z o.o.

Nr działania: Działanie 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Cel projektu: Celem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa przez okres 3 miesięcy od 1 lipca 2020 do 30 września 2020r.

Wartość projektu: 237.342,51 PLN

Dofinansowanie: 237.342,51 PLN

Fundusze EU Program Regionalny

ROZBUDOWA DZIAŁU B+R

W PRZEDSIĘBIORSTWIE UNION CHOCOLATE SP. Z O.O.

Numer projektu: Umowa nr RPLD.01.02.01-10-0012/19-00

Tytuł projektu: Rozbudowa działu B+R w przedsiębiorstwie Union Chocolate Sp. z o.o.

Beneficjent: Union Chocolate Sp. z o.o.

Nr działania: Działanie I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje. Poddziałanie I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

Cel projektu: Celem projektu jest inwestycja w infrastrukturę B+R poprzez doposażenie istniejącego laboratorium.

Wartość projektu: 802 527,00 PLN

Dofinansowanie: 556 665,00 PLN

CZEKOLADA TWOICH MARZEŃ.

NOWA TECHNOLOGIA – NOWE PRODUKTY Z ZIAREN KAKAOWCA

Cel projektu: Wzmocnienie rynkowej pozycji konkurencyjnej firmy Union Chocolate oraz podniesienie poziomu innowacyjności stosowanych procesów technologicznych we własnym Dziale B+R prac nadawczo-rozwojowych zgłoszonych do ochrony praw własności intelektualnej, a dotyczących sposobów produkcji i samych produktów branży cukierniczej (w tym przede wszystkim produkcji czekolady).

Planowane efekty: Nowe produkty wprowadzone do oferty firmy w wyniku realizacji projektu pt. „Czekolada Twoich marzeń. Nowa technologia – nowe produkty z ziaren kakaowca”

– Dezodoryzowany tłuszcz kakaowy,
– Alkalizowana miazga kakaowa,
– Krystalizowany, wielokolorowy, alkalizowany proszek kakaowy,
– Kuch kakaowy,
– Błonnik kakaowy,
– Łuska kakaowa,
– Alkalizowana śruta kakaowa,
– Czekolady gorzkie z nibsem w nowej recepturze.

Wartość projektu: 29 023 800,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 13 060 710,00 PLN