czekolada gorzka extra z drobinami ziarna kakaowego - producent

Extra Bitter Chocolate with tiny bits of cocoa beans

Unit packaging
Net weight 80g
EAN barcode 5907623400758
Collective packaging
Number of pieces per carton 45
EAN barcode 5907623400338
Palletising
Number of cartons per layer 14/13
Number of layers per pallet 12
Number of cartons per pallet 162
Nowe produkty wprowadzone do oferty firmy w wyniku realizacji projektu pt. „Czekolada Twoich marzeń. Nowa technologia – nowe produkty z ziaren kakaowca”

Projekt  zrealizowany w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Umowa o dofinansowanie nr POIR.03.02.01-10-0007/15-00 z dnia 2016-12-29