czekolada - tabliczka

Czekolada extra gorzka z drobinkami ziarna kakaowego

Opakowania jednostkowe:
Masa Netto80g
Kod EAN5907623400758
Opakowanie zbiorcze:
Ilość sztuk w kartonie45
Kod EAN5907623400338
Paletowanie:
Ilość kartonów na warstwie:14/13
Ilość warstw na palecie:12
Ilość kartonów na palecie:162
Nowe produkty wprowadzone do oferty firmy w wyniku realizacji projektu pt. „Czekolada Twoich marzeń. Nowa technologia – nowe produkty z ziaren kakaowca”

Projekt  zrealizowany w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Umowa o dofinansowanie nr POIR.03.02.01-10-0007/15-00 z dnia 2016-12-29