CZEKOLADA TWOICH MARZEŃ.

NOWA TECHNOLOGIA – NOWE PRODUKTY Z ZIAREN KAKAOWCA

Cel projektu: Wzmocnienie rynkowej pozycji konkurencyjnej firmy Union Chocolate oraz podniesienie poziomu innowacyjności stosowanych procesów technologicznych we własnym Dziale B+R prac nadawczo-rozwojowych zgłoszonych do ochrony praw własności intelektualnej, a dotyczących sposobów produkcji i samych produktów branży cukierniczej (w tym przede wszystkim produkcji czekolady).

Planowane efekty: Nowe produkty wprowadzone do oferty firmy w wyniku realizacji projektu pt. „Czekolada Twoich marzeń. Nowa technologia – nowe produkty z ziaren kakaowca”

– Dezodoryzowany tłuszcz kakaowy,
– Alkalizowana miazga kakaowa,
– Krystalizowany, wielokolorowy, alkalizowany proszek kakaowy,
– Kuch kakaowy,
– Błonnik kakaowy,
– Łuska kakaowa,
– Alkalizowana śruta kakaowa,
– Czekolady gorzkie z nibsem w nowej recepturze.

Wartość projektu: 29 023 800,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 13 060 710,00 PLN